Håndværk og design - Den ideelle fordring


kr 325,00
ISBN

Til det nye skoleår med faget Håndværk og Design i
Folkeskolen foreligger en ny bog af Søren Vælds som inspirationskilde
og  illustreret metode til undervisning
af elever fra 3. til 10. klasse.

Håndbog i  Håndværk
og Design – den ideelle fordring
med 36 trinforløb. 1200 fotos, litteraturhenvisninger,
søgeord  til de enkelte temaer og til:
Håndværk, kunsthånd­værk, design, arkitektur og den pædagogiske platform.

Der lægges vægt på at leve op til bogens undertitel: Den
ideelle
fordring i forbindelse med forløb, der giver mulighed for
at stille den rettidige, ideelle fordring til klasser og til eleverne
individuelt til opnåelse af den bedst mulige læring og personlige
udvikling.

Bogens illustrationer viser i den forbindelse de børn, som
har arbejdet med de forskellige ting. Derved gives der et
retvisende indtryk af  klassetrin og
elev- sammensætning der hvor opgaverne blev stillet, og hvordan de blev løst.

Håndbog i Håndværk og Design giver fuldt ud fundamentet for undervisning tilrettelagt i forhold til Undervisningsministeriets mål og læseplan for faget.

 

Håndbog i Håndværk og Design – den ideelle fordring (240
sider, 325 kr.)


udgør sammen med

Aktiv Dannelse – til forskning og
innovation
(272 sider , 375 kr.) 

med
119 eksemplariske forløb til aktivitetstimerne, understøttende undervisning og
undervisning i faget Håndværk og Design


Bøgerne forhandles af Dansk Skolesløjds Forlag og distribueres af Bibliodan

Pris: kr 325,00