600 DS-forlag nr. 1

 

Curt Allingbjerg: Sløjd i Danmark 1883-1983

 

© 1983.

191 sider i formatet 18 x 25 cm,garnhæftet og i helbind.  

I bogen er der gjort rede for en række tanker og forsøg på at

indføre manuelt arbejde som skolefag i tiden fra ca. 1500 til år 1880.

Der er gjort særlig rede for sløjdens udvikling

i Danmark fra 1883 og op til 1983.

Hovedvægten er lagt på skildringen af Dansk Skolesløjd

baseret på Aksel Mikkelsens mange orginale og fremsynede tanker.

Der findes i bogen talrige kildeangivelser, der vil være til stor hjælp for dem,

der fremover skulle ønske at forske yderligere i sløjdens historie.

Pris: kr 50,00 plus moms